Oferta » Psychoterapia » Poradnia Psychologiczna

 
W Poradni Psychologicznej prowadzonej przez NZOZ Meditest znajdziesz fachową pomoc w zakresie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej (pary), diagnozy psychologicznej oraz wsparcie psychologiczne w ramach interwencji kryzysowej w trudnych sytuacjach życiowych. W poradni są diagnozowane i leczone różnorakie problemy psychologiczne osób dorosłoch jak i młodzieży. W szczególności leczone są następujące grupy zaburzeń:
 
Psychoterapia zaburzeń nastroju
 • depresja (dystymia)
 • depresja okołoporodowa (przedporodowa, poporodowa)
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe


Psychoterapia zaburzeń osobowości i zachowania (w tym psychologiczne problemy związanie z rozwojem i orientacją seksualną)

Psychoterapia zaburzeń lękowych

 • fobie
 • lęk napadowy
 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne


Psychoterapia zaburzeń nerwicowych

 • neurastenia
 • zespół depersonalizacji - derealizacji
 • zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwice natręctw)
 • inne zaburzenia nerwicowe


Psychoterapia zaburzeń występujących pod postacią somatyczną

 • zaburzenia somatyzacyjne
 • zaburzenia hipochondryczne
 • zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną

 

Pomoc psychologiczna w leczeniu niepłodności

 

Psychoanalityczna terapia rodziny/pary

Interwencja w kryzysach życiowych

 • utrata bliskiej osoby (śmierć wewnątrzmaciczna lub okołoporodowa dziecka, śmierci osoby najbliższej)
 • pomoc psychologiczna osobom terminalnie i przewlekle chorym oraz ich rodzinom
 • PTSD - stres potraumatyczny
 • rozwód

  

INFORMACJE O KADRZE PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ

Meditest - Europejski fundusz rozwoju regionalnego