Oferta » Diagnostyka patomorfologiczna


        Zakład Patomorfologii NZOZ Meditest oferuje Państwu

badania w zakresie:

 

 

Cytodiagnostyka

 • ginekologiczna - wymazy z szyjki macicy (cytologia klasyczna i na podłożu płynnym - LBC) 
 • urologiczna (popłuczyny z pęcherza moczowego, osad moczu, BAC prostaty)
 • pulmonologiczna (plwocina, wymazy i popłuczyny z drzewa oskrzelowego)
 • ocena wymazów z otrzewnej,
 • ocena wymazów z przewodu pokarmowego i innych,
 • ocena materiału z biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC),

 

Histopatologia

 • rutynowe badania wszystkich narządów i tkanek,
 • ocena materiału z oligobiopsji (przy użyciu automatycznego "pistoletu" typu BARD)
 • badania śródoperacyjne


Immunohistochemia i histochemia

 • różne markery i odczyny niezbędne do ustalenia właściwego rozpoznania histopatologicznego i/lub klasyfikacji nowotworów

 

Markery molekularno-genetyczne w nowotworach

 • mutacje genu KRAS w rakach jelita grubego
 • mutacje genu BRAF
 • określenie statusu EGFR w preparatach z raka jelita grubego

 

 


 W celu uzyskania oferty cenowej na świadczone przez nas usługi prosimy o wypełnienie FORMULARZA.

Nasz konsultant handlowy skontaktuje się z Państwem niezwłocznie w celu przedstawienia szczegółowych warunków oferty.

Meditest - Europejski fundusz rozwoju regionalnego