Materiały » Użyteczne linki

Patologia ogólna

Atlasy, zdjęcia, obrazy mikroskopowe:


Nowotwory:


Studium przypadku:

 

Szkolenia/prezentacje:

 

Różne:


Organizacje patologii ogólnej:


Czasopisma z zakresu patologii:

 

Cytopatologia

Cytologia i biopsja aspiracyjna ciekoigłowa sutka:


Popłuczyny oskrzelowe (BAL):


Cytologia szyjki macicy:


Cytopatologia ogólna:


Sprawdź swoją wiedzę:

 

Cytologia moczu:

 

Organizacje cytopatologiczne:


Czasopisma cytopatologiczne:

Meditest - Europejski fundusz rozwoju regionalnego