Laboratoria » Laboratorium Molekularno-Genetyczne » Stosowane technologieLaboratorium molekularno-genetyczne wyposażone jest w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, który służy zarówno izolacji materiału genetycznego, realizacji badań molekularno-genetycznych, jak i interpretacji otrzymanych wyników analiz.

LightCycler 2.0.W naszej pracowni wykonujemy automatyczną ekstrakcję kwasów nukleinowych w systemie NucliSENS easyMAG (Biomerieux). Możliwa jest dzięki temu izolacja DNA i RNA różnorodnego materiału biologicznego m. in.: osocze, surowica, krew pełna, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, kał. Zastosowana w systemie technologia Boom’a, która wykorzystuje magnetyczne cząstki silikonowe, uznana jest jako złoty standard w ekstrakcji kwasów nukleinowych. Wysoka jakość uzyskanego ekstraktu zapewnia bardzo dobre rezultaty w diagnostyce molekularnej.

Zobacz więcej informacji na ten temat. 

 

Wiele oferowanych Państwu usług wykonywanych jest techniką real-time PCR, której dedykowany jest aparat LightCycler 2.0 (Roche). Stosowany jest do jakościowej oraz ilościowej analizy w czasie rzeczywistym. Wykorzystuje dwie metody fluorescencji oraz sześć różnych kanałów detekcji. Tak duży potencjał aparatu LightCycler 2.0. szeroko wykorzystywany jest w naszym laboratorium do projektowania analiz typu PCR multiplex. Ponadto aparat pozwala na analizę produktów PCR i genotypowanie z wykorzystaniem analizy krzywej topnienia.

             

W pracowni wdrożony jest również automatyczny system amplifikacji w technologii NASBA, który pozwala na detekcję RNA w czasie rzeczywistym przy użyciu sond molekularnych typu Molecular Beacon. Do tego celu służy urządzenie NucliSENS EasyQ (Biomerieux) zaprojektowane do szybkiego wykonywania specyficznych testów m.in. test na obecność mRNA wirusów HPV.


Kolejnym nowoczesnym urządzeniem, które  wykorzystujemy w naszym laboratorium jest CheckScannerTM (Greiner Bio-One), którego działanie oparte jest na technologii mikromacierzy DNA. Dzięki temu mamy możliwość wykonywania testów PapilloCheck®  do szybkiej, czułej i wysoce specyficznej identyfikacji 16 typów wirusa HPV wysokiego ryzyka (typy onkogenne) oraz  8  typów  niskiego ryzyka wirusa HPV.

Pracownia wyposażona jest ponadto w automatyczny sekwenator ABI PRISM® 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Aparat służy nam do wykonywania testów na ojcostwo oraz testów prenatalnych w kierunku aneuploidii chromosomalnych.

Do interpretacji wyników analiz wykorzystujemy odpowiednie oprogramowanie komputerowe m. in. GeneMapper  3.2 (Applied Biosystems).


Applied Biosystems                  Roche                   Qiagen                Greiner-Bio-One


W naszej codziennej pracy laboratoryjnej wykorzystujemy wysokiej jakości odczynniki i zestawy diagnostyczne z certyfikatem CE IVD, firm takich jak: Roche Diagnostics, Qiagen, Greiner-Bio-One oraz TibMolBiol.


http://www.meditest.home.pl/index.php?tpl=panel&module=articles&action=show

Wyposażenie pracowni genetycznej

Meditest - Europejski fundusz rozwoju regionalnego